Antikorozivna zaštita

Korozija je štetno i nepoželjno trošenje različitih konstrukcijskih materijala (osobito kovina) kemijskim djelovanjem plinova, para ili kapljevina iz okoliša. Očituje se najčešće nagrizanjem i razaranjem površine, čime se mijenjaju svojstva materijala, te uporabna svojstva uređaja i tehničkih sustava koji su od njih izrađeni.

Antikorozija V-Š izvodi i obavlja nadzora svih vrste zaštite od korozije u industriji.

Projektiranje

Na vaš zahtjev izlazimo na teren, snimamo postojeće stanje sustava zaštite od korozije te propisujemo tehnološki postupak sanacije zaštite od korozije.

Izvođenje zaštite od korozije

Sukladno propisanom tehnološkom postupku izvvodimo pripremu površine te aplikaciju zaštitnog sustava premaza.

S obzirom na pripremu površine izvodimo:

 • pripremu abrazivnim čišćenjem (kao abraziv koristimo pijesak, grit, korund itd. )
 • pripremu vacuum blasting tehnologijom
 • pripremu površina mehaničkim sredstvima (zračnim alatima ili ručno)
 • pripreme površine vodom pod visokim tlakom-WJ ( raspon tlaka od 700 - 2000 bara).

S obzirom na zaštitne sustave izvodimo:

 • sustav zaštite konstrukcija uronjenih u slatku i slanu vodu
 • sustav zaštite otporan na temperaturna opterećenja do 600 oC
 • sustav zaštite otporan na uvjete agresivnih atmosfera
 • sustav zaštite otporan na naftu i naftne derivate
 • sustav zaštite otporan na djelovanje kemijskih sredstava
 • sustav zaštite u skladištenju I proizvodnji prehrambenih proizvoda
 • konzervaciju industrijskih postrojenja u mirovanju

Nadzor

Tijekom izvođenja radova obavlja se kontrola parametara bitnih za kvalitetno izvođenje radova. Prilikom pripreme površine obavlja se kontrola vlažnosti zraka te čistoća abraziva. Prilikom aplikacije premaza vrši se kontrola točke rosišta, temperature podloge, kontrola debljine mokrog filma, sustava premaza, završno mjerenje adhezije sustava premaza, izrada završnog izvješća te izdavanje certifikata o kvaliteti izvedene zaštite (jamstveni rok).